Pomoc

W każdej placówce partnerskiej Złotego Punktu można uzyskać wszelkie informacje na temat funkcjonowania programu. W placówkach znajdują się również foldery, ulotki i katalogi nagród, które zawierają wiele przydatnych informacji. Nasza strona zlotypunkt.com Wszelkie pytania można kierować również na nasz adres email: biuro@zlotypunkt.pl

Najprostszy sposób to udać się do placówki partnerskiej i tam poprosić o wydanie karty Złoty Punkt. Można również zwrócić się bezpośrednio do nas na adres biuro@zlotypunkt.pl z przyjemnością wyślemy kartę na podany adres.

Oczywiście regulamin tego nie zabrania, ale korzystniej jest zbierać punkty, gdy używamy jednej karty. Przy odbiorze nagrody ilość punktów z kilku kart nie może być sumowana. Znacznie szybciej zbierzemy potrzebną do nagrody ilość punktów, jeżeli będziemy zbierać punkty na jedną Kartę. Chociaż Karta jest przypisana do osoby, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Programie – punkty może zbierać cała rodzina. Jedynie przy odbiorze nagrody musi być obecny właściciel Karty.

Punkty można zbierać we wszystkich placówkach partnerskich Złotego Punktu. Bez względu na to w której placówce w jakiej miejscowości została ona wydana. Punkty ze wszystkich placówek sumują się dzięki czemu robiąc różne zakupy i korzystając z różnych usług szybciej zbieramy punkty.

Wystarczy udać się do dowolnej placówki Złotego Punktu, wybrać nagrodę i zgłosić chęć jej zamówienia pracownikom. Oczywiście musimy mieć na karcie odpowiednią ilość punktów, które zostaną wymienione na wybraną z katalogu nagrodę.

Należy się zalogować używając panelu logowania znajdującego się po prawej stronie. Nagrody można wybierać wśród widniejących w Katalogu, klikając na ikonkę koszyka znajdującą się obok danego produktu. Zawartość koszyka, wyświetli się w bocznym panelu, w osobnej zakładce Koszyk, wraz z sumowaną ilością punktów wybranych nagród. Po kliknięciu na tę zakładkę, wyświetlą się szczegółowe dane dotyczące naszego zamówienia. Należy wybrać miejsce odbioru nagrody i zatwierdzić zamówienie, klikając na przycisk złóż zamówienie.

Po zalogowaniu się, należy wejść w zakładkę Zamówienia, gdzie wyświetlone zostaną wszystkie zamówienia dotyczące danej karty, złożone drogą elektroniczną.

Punkty na karcie nie przepadają za wyjątkiem sytuacji  nie używania lub nie aktywowania karty przez okres dwóch lat liczonych od dnia wydania karty przez Partnera, traci ona ważność.

Każda placówka handlowa, usługowa która zadeklaruje chęć przystąpienia do programu, podpisze umowę ze Stowarzyszeniem oraz umowę z PeP.

Niekoniecznie, każdy partner programu lojalnościowego Złoty Punkt sam ustala za jaką kwotę nalicza punkty, najczęściej jest stosowany przelicznik 1 pkt za 10,- zł.

W każdej placówce Złotego Punktu, po uprzednim złożeniu zamówienia.